Vyberte stránku

Váš energetický  posudek

Nabízíme zpracování energetických posudků dle § 9a odst. 1 a 2  zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění a dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění.

KONTAKTUJTE NÁS

 

+420 775 366 306

jan.landa@entact.cz

Náměstí 102, 549 32 VelkéPoříčí

Energetický posudek pro rodinné a bytové domy, podnikatelské subjekty a veřejné budovy.

Energetický posudek je vyžadován zákonem mj. v následujících případech:

 

Výstavba nových budov a větší změna dokončené budovy se zdrojem větším než 200 kW (posudek je součástí průkazu energetické náročnosti)

Posouzení proveditelnostiu výroby elektřiny s výkonem nad 5 MW

Posouzení proveditelnosti u dodávek tepla s elektrickým výkonem nad 10 MW; plynových turbín s el. výkonem nad 2 MW; spalovacích motorů s el. výkonem nad 0,8 MW

Projekty financované z programů podpory ze státních či evropských prostředků a prostředků z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů

Vyhodnocení plnění parametrů projektů dle předchozího bodu

Povinnost fyzických a právnických osob

Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. 

Dále nabízíme zpracování energetických a odborných posudků pro vybrané dotační programy.
V současné době je možné žádat:

R

Pro rodinné domy

v programu Nová zelená úsporám. Více zde.

R

Pro bytové domy

v programu Integrovaný regionální operační program IROP – Energetické úspory v bytových domech. Více zde.

R

Pro podnikatelské subjeky

a firmy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK v programech Úspory energie a Nemovitosti. Více zde.

R

Pro podnikatelské subjeky

firmy v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP)  prioritní osy 5. Energetické úspory. Více zde.

Kontaktujte nás

ENTACTs.r.o.
Lomená102, 54701  Náchod
tel.+420 775 366 306, email.: jan.landa@entact.cz

KANCELÁŘ
Náměstí 102, 54932  Velké Poříčí,
budova Úřadu č. dveří 311